li>Лечение детского аутизма в клинике Мардалейшвили тут
 • Коррекция аутизма у детей в больнице тут
 • "Bükk Kupa", 2017. - Általános szabályok és leírás


  „Bükk Kupa”
  Általános szabályok és leírás

  I. Általános rész

  1., A „Bükk Kupa” célja, részvételi feltételei
  A szervező egyesületek közötti kapcsolatok erősítése, közös versenysorozat kialakításával, a sportolók kulturált és egységes rendszerben történő versenyzési lehetőségének a megteremtése.

  A „Bükk Kupa” versenyein a Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) által kiadott versenyengedéllyel (vagy eseti versenyengedéllyel) lehet indulni.
  A versenyeken való indulás alapfeltétele, hogy a versenyző ismerje, elfogadja és betartsa a versenyszabályzatot és a biztonsági előírásokat.
  A szervezők kötelesek a versenyfordulókon a MÍSZ által meghatározott BTE alkalmazására, a versenyzők kötelesek az ide vonatkozó rendelkezéseket betartani.
  Az egyes fordulókra a versenykiírás szerinti módon lehet nevezni, az azon feltüntetett időpontig. A kiírttól eltérő módon történt, vagy határidő utáni nevezéseket a rendezők nem kötelesek elfogadni. A nevezési díjakat a helyszíni regisztrációkor kell, hogy kiegyenlítésre kerüljenek a szervezők részére.
  14 éven aluli versenyzők csak nagykorú kísérő felügyelete mellett vehetnek részt a versenyeken!

  2., A „Bükk Kupa” versenyállomásai és időpontjai
  Első forduló: 2015.09.02. (szombat) – Nagybarca (szervező: Kazincbarcikai Nimród Íjász SE)
  Második forduló: 2015.09.24. (vasárnap) – Eger (szervező: „Unicornis” Egri Íjász SE)
  Harmadik forduló: 2015.10.14. (szombat) – Miskolc (szervező: Haza-húzó Íjász SE)

  3., A „Bükk Kupa” értékelése
  A versenyzők minden fordulóban az eredményeiknek és helyezéseiknek megfelelő pontszámot kapnak. A „Bükk Kupa” sorozat pontozásában a pontok három fordulón keresztül gyűjthetőek. A három eredményből a kettő legjobb összege adja a sorozatban elért eredményt, kategóriánként és korosztályonként. A versenyzők a következő pontszámokat szerezhetik meg versenyenként:

  1. helyezett – 15 pont
  2. helyezett – 13 pont
  3. helyezett – 11 pont
  4. helyezett – 9 pont
  5. helyezett – 8 pont
  6. helyezett – 7 pont
  7. helyezett – 6 pont
  8. helyezett – 5 pont
  9. helyezett – 4 pont
  10. helyezett – 3 pont

  Értékelhető összesítést azok a versenyzők érnek el, akik ugyanabban a kategóriában és korosztályban, minimum kettő fordulón indultak. Amennyiben a versenysorozat végén pontegyenlőség alakul ki, a jobbik helyezést az a versenyző éri el, akinek az értékelt fordulókon lőtt összpontszáma magasabb. Ha ez egyenlő, akkor az utolsó fordulón lőtt kevesebb nulla találattal rendelkezőé az elsőbbség, ha ez is megegyezik, akkor a szétlövés dönt (lásd: 8., pont).
  A versenyfordulókon elért eredményeknél, ha pontegyenlőség van, akkor a kevesebb nullát, ha ez is egyezik, akkor a több tízes találatot lövő versenyző éri el a jobb helyezést.

  4., A „Bükk Kupa” díjazása:

  a., Összdíjazás:
  A „Bükk Kupa” összdíjazásáról a versenyeket szervező egyesületek közösen gondoskodnak. A közös eredményhirdetésre és díjátadóra a harmadik forduló eredményhirdetése után kerül sor. A díjakat a „Bükk Kupa” versenysorozat szervezőinek képviselői adják át.

  Minden olyan kategóriában, létszámtól függetlenül (azok részére, akik ugyanazon kategóriában és korcsoportban legalább két fordulón részt vettek)
  az 1-3. helyezettek kupa és oklevéldíjazásban részesülnek.

  b., Versenyfordulónkénti díjazás:
  A „Bükk Kupa” versenyfordulónkénti díjazására az adott forduló helyszínén, a verseny végén kerül sor. A díjakat az adott verseny szervezői adják át.

  Minden kategóriában, létszámtól függetlenül:
  az 1-3. helyezettek érem- és oklevéldíjazásban részesülnek.

  II. A „Bükk Kupa” általános versenyszabályai:

  1., A „Bükk Kupa” versenyrendszere:

  Minden fordulóban 20, azaz húsz lőállást kell a versenyt szervező egyesületnek kialakítani, melyek mindegyikén 3D célokat kell kihelyezni jelöletlen távolságra. A céloknál és a hozzá tartozó lőállásoknál jól látható számozott táblával kell jelölni az adott cél, ill. lőállás számát.
  A kihelyezett célokat kategóriánként és korcsoportonként egy-, vagy két külön lőállással kell ellátni. Ennek függvényében kell a két külön lőállásból egy-egy lövést, illetve az ugyanazon lőállásból két lövést leadni a versenyzőknek.(Amennyiben egy lőállásnál két cél van kihelyezve, úgy mindkét célra le kell adni 1-1 lövést. Ha mindkét nyílvessző ugyanazon célba fúródik, úgy a nagyobb találati értékű lövést nullának kell értékelni.)
  Mindkét lövés azonos pontértékkel bír.
  A pontozás a versenysorozat minden versenyfordulóján: 10, 8, 5, 0.
  A célok kihelyezésénél törekedni kell arra, hogy lehetőleg a nagyobb méretű 3D célok messzebbre, a kisebb méretűek közelebbre kerüljenek.
  A célokat minden esetben úgy kell kihelyezni, hogy azokat biztonságosan meg lehessen lőni minden lőállásból. A célok lehetnek részben takarásban, de a nyolcas találati zónának minden esetben teljes egészében látszódnia kell. A célokat tetszőleges mértékben be lehet forgatni, de ügyelni kell arra, hogy a kilőtt nyílvesszők ne pattanhassanak le a célról.
  A szervezőknek ügyelni kell arra, hogy lehetőség szerint a különböző lőkarókat egymással egy vonalban helyezzék ki, a kilőtt nyílvesszők épségének megóvása érdekében.
  A célok mögé a terep adottságainak megfelelően vesszőfogó helyezhető ki, de nem kötelező jelleggel. Lehetőség szerint ügyelni kell arra, hogy a célt tévesztett nyílvesszők könnyen megtalálhatók legyenek, és ne okozzanak kárt senkiben és semmiben.
  A célok közötti útvonalaknak biztonságosaknak, a környezet függvényében könnyen járhatónak kell lenniük. Kerülendő a fölösleges nehezítés, ahol indokolt, ott lépcső, illetve kötél segítséget kell biztosítani. Az célok közötti útvonalakon, lehetőleg a célok közelében, jól látható helyen (parkolóhelyen) szemetesek kihelyezés ajánlott.
  A verseny megkezdése előtt legalább 90, azaz kilencven perc időtartamra belövő pályát kell biztosítani a szervezőknek, ahol a lehető legtöbb vesszőfogó kerüljön kihelyezésre, oly módon, hogy a versenypályán található minimális és maximális távolságokat a versenyzők be tudják lőni. A belövő pályákon felügyelő és irányító személyzet kötelező.

  2., Kategóriák:

  Az íjak kezdősebességére és húzóerejére vonatkozó korlátozás nincs !

  - CRB (számszeríj): bármilyen csigás vagy visszahajló karú számszeríj/nyílpuska, nyitott irányzékkal vagy céltávcsővel, vagy lézeres irányzékkal. A számszeríjat kézi erővel kell felhúzni és biztosítónak kell lennie rajta. A nyílvesszőknek felhúzott állapotban a karok külső oldaláig kell érniük. Bármilyen anyagú és tollazású nyílvessző használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül.

  - CU (csigás íj állítható irányzékkal): Bármilyen csigás íj mozgatható irányzékkal vagy scoppal. Bármilyen típusú oldógép, kesztyű, tab használható. Bármilyen kiegészítő, stabilizátor, overdraw, peep, vízszintező, kisser, tüskevilágítás használható. Bármilyen anyagú és tollazású nyílvessző használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül.

  - HU (csigás íj vadászirányzékkal): Bármilyen csigás íj irányzékkal, amiben nem lehet több mint öt rögzítet tüske vagy keresztszál. Lőhetnek oldógéppel vagy kézzel, használható tab, kesztyű. A stabilizátor és oldal-stabilizátorok hossza max. 12 coll (30.5 cm) lehet. Overdraw, peep, vízszintező, tüskevilágítás használható. Bármilyen anyagú és tollazású nyílvessző használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül.

  - CB (csigás íj irányzék nélkül): Bármilyen csigás íj irányzék nélkül. Az íjablakon belül bármilyen kifutó engedélyezett. Az íjon és az idegen nem lehet semmilyen jelölés, ami célzásra használható. Maximum 12 collos stabilizátor engedélyezett. Peep és overdraw nem használható. Bármilyen típusú oldógép, kesztyű, tab használható. Bármilyen anyagú és tollazású nyílvessző használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül.

  - Ol (reflexíj irányzékkal): Bármilyen típusú reflex íj állítható irányzékkal, stabilizátorral, oldal-stabilizátorokkal, kisserrel, húzáshossz-jelzővel. Az irányzék nem tartalmazhat lencsét. Kesztyű és tab használható. Bármilyen anyagú és tollazású nyílvessző használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül.

  - BB (barebow - reflexíj arc- vagy húrmértékes célzási móddal) : Az íjnak a kifutó kivételével „csupasznak” kell lennie, valamint (az íj-ablakban) kiemelkedésektől, jelölésektől, felületi sérülésektől, réteges formáktól mentesnek kell lennie (az íj ablakának környékén), amelyek a célzást segíthetik. Az íjon a megfelelő stabilitás elérése végett plusz súlyok lehetnek, de a leajzott íjnak az összes engedélyezett tartozékkal együtt át kell férnie egy 12,2 cm-es ± 0,5 mm tűrésű belső átmérőjű gyűrűn, vagy lyukon. Stabilizátorok nem használhatók. A húr- vagy arcmértékes célzás megengedett. Bármilyen anyagú és tollazású nyílvessző használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül.

  - TR-RB (vadászreflex): Bármilyen anyagból készült visszahajló karú reflex íj. Nem használható irányzék, oldógép. Maximum 5 collos stabilizátor, vagy plusz súly használható. Kesztyű és tab használható. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. Nem lehet jel az idegen, ill. az íjon, ami a távolságbecslésre ad lehetőséget vagy célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Az olyan kifutók, mint a T300, Neet, Hoyt Hunter, Bear és ezekhez hasonlóak engedélyezettek. Rugós oldaltámasz (berger) nem használható. Húr – vagy arcmértékes célzás tilos. Bármilyen anyagú és tollazású nyílvessző használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül.

  - TR-LB (longbow): Bármilyen típusú hosszúíj, aminél felajzott állapotban az ideg csak a húrakasztónál érinti az íjat. Nem használható irányzék, oldógép, stabilizátor, plusz súly. Nem lehet jel az idegen, ill. az íjon, ami a távolságbecslésre ad lehetőséget vagy célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. Húr – vagy arcmértékes célzás tilos. Csak a fából készült, természetes (pl. pulykatoll)tollazással ellátott nyílvesszők használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül!

  - PB-HB (tradicionális visszacsapó reflexíj): Bármilyen anyagból készült, hossztengelyén szimmetrikus összetett reflexíj. Markolata oldalirányban nem aszimmetrikus, oldalirányú szélessége nem kevesebb, mint 15 mm, ablakos kiképzéssel nem rendelkezhet. Felajzott állapotban az idegnek az íj teljes hosszában az íj középvonalában kell futnia és nem lehet hosszabb, mint 160cm. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. Húr – vagy arcmértékes célzás tilos. Kesztyű, tab használható. Csak a fából készült, természetes (pl. pulykatoll)tollazással ellátott nyílvesszők használata megengedett, színtől, típustól, hossztól, súlytól függetlenül!

  Minden versenyző nevezhet magasabb kategóriába!

  A felszerelések ellenőrzésére, illetve a versenyzők kategóriákba sorolásának megváltoztatására a szervezők jogosultak!

  3., Korcsoportok:

  - veterán (50 év fölött)
  - felnőtt (18-49 év között)
  - ifi (14-17 év között)
  - gyerek (10-13 év között)
  - mini (10 év alatt)
  Minden korcsoport férfi-női, illetve fiú-leány bontásban szerepel.

  A korcsoportok meghatározásánál az adott év január 1-én betöltött életév számít. Minden versenyző nevezhet magasabb korcsoportba, kivéve a felnőttek, viszont a veteránok nevezhetnek felnőtt korosztályba!

  4., Kategóriánkénti és korcsoportonkénti lőállások és lőtávok:

  - Piros karó (3-45 méter): minden veterán, felnőtt, ifi korcsoport CRB, CU, HU, CB, OL versenyzője
  - Kék karó (3-27 méter): minden veterán, felnőtt, ifi korcsoport BB, TRRB, TRLB, PBHB versenyzője
  - Sárga karó (3-16 méter): minden kategória gyerek korcsoportú versenyzője
  - Fehér karó (3-12 méter): minden kategória mini korcsoportú versenyzője

  5., Lövések rendje:

  A verseny megnyitójakor a szervezők kihirdetik a csapatbeosztásokat. Amelyik számot kapja a csapat, annál a számú célnál kezdik meg a lövést. A kihirdetett csapatbeosztást minden versenyzőnek ajánlott betartani, de a csapat elhagyása nem jár következményekkel.
  Az első lövés időpontját a szervezők közvetlenül a csapatkihirdetés előtt jelentik be. A kihirdetett időpont előtt a célokra lőni szigorúan tilos!
  A versenyzők csoportosan közlekednek a versenypályán. A csoport létszáma függ a nevezői létszámtól, de legalább 3, azaz három íjászból kell állnia. Minden csoportban kell lennie egy vezetőnek. Az a vezető, akit a csapatok kihirdetésekor elsőnek említenek (írnak). A csoporton belüli lövési sorrendet a csoport határozza meg. Indokolt esetben a csapatok – a megelőzendő csapattal egyeztetve – előzhetik egymást.
  Egy időben csak egy versenyző lőhet. Minden versenyzőnek 90 másodperce van a lőkarónál a nyílvessző kilövésére. Ez az idő akkor kezdődik, mikor a versenyző a lőkaróhoz lép.
  A versenyzőnek a lövés ideje alatt valamely testrészével a jelzőkarót érintenie kell. A számszeríjászoknak a karónál kell felhúzni a számszeríjat, és a vesszőt közvetlenül a lövés előtt helyezhetik bele. A soron következő lövőknek olyan távolságra kell várakoznia, hogy az éppen lövő versenyzőket ne zavarják. Amennyiben a következő csapat beéri a lövő csapatot, úgy annak olyan távolságban kell várakoznia, hogy a lövő csapatot ne zavarja. Ajánlott a parkolóhely kijelölése!
  Senki sem mehet oda a célokhoz, ameddig a csoport minden tagja be nem fejezte a lövést. Miközben a csapat lő, a lövő versenyző zavarásának elkerülése miatt a kísérőkkel, saját vagy másik csapat tagjaival beszélgetni, vagy zavaró zajokat kelteni tilos.
  A versenyző felelős a lövéséért. A leesett nyílvessző, ha a versenyző eléri a karó érintése közben, felvehető és újralőhető.
  Csak a célban lévő vessző értékelhető! Mini kategóriákban (mivel gyengébb íjjal lőnek a versenyzők) a célból kipattanó vessző is értékelhető. Ennek pontértékét a csapat közösen szavazza meg. Azt a nyílvesszőt, ami egy másik, már a célban lévő nyílvesszőbe fúródott bele, ugyanolyan pontszámmal kell értékelni, mint azt a vesszőt, amelyikbe belefúródott. Amennyiben egy lőállásnál két cél van kihelyezve, úgy mindkét célra le kell adni 1-1 lövést. Ha mindkét nyílvessző ugyanazon célba fúródik, úgy a nagyobb találati értékű lövést nullának kell értékelni. A csapatok egymásra torlódásának elkerülése végett, a célt tévesztett (a célon túllőtt) nyílvesszők keresésére maximum 5, azaz öt perc áll rendelkezésre a csapatoknak, illetve addig, míg a következő csapat meg nem érkezik.
  A célokban levő nyílvesszőket a félreértések elkerülése végett nem ajánlatos megérinteni mindaddig, míg minden egyes vessző értéke fel nincs jegyezve.
  Érvényes pont akkor adható, ha a vessző benne van a célban. Ha csoport tanúsítja, hogy átment/visszapattant a célról a vesző, többségi döntéssel megadhatja a találatot vagy engedélyezheti az újra lövést (egyiket vagy másikat), mielőtt kimennének az értékeléshez. A vitás találatokat el kell dönteni a többi vessző kihúzása előtt és a vessző nem érinthető meg, amíg döntés nem születik. Kétes értékelhetőségről a csoport hoz döntést szavazással.

  6., A lövések értékelése:

  10 pont - kör a vitális területen belül. A vesszőnek érintenie kell a vonalat.
  8 pont - a vitális terület a tízes körön kívül. A vesszőnek érintenie kell a vonalat.
  5 pont - a 3D állat többi része, a test színét érintve.
  0 pont - szarv, pata, a nem testszínű rész, minden mellélövés, lepattanás.

  A jelzőkör vonalának érintése már a magasabb pontértéknek számít!

  7., Beírólap

  Minden versenyző 1db, azaz egy darab beírólappal rendelkezik.
  A versenyző teljes mértékben felel a saját beíró lapjának hitelességéért, kivéve a gyermek és mini versenyzőknek. Nekik ajánlott, hogy a kísérők vezessék a beíró lapot.
  A beírólapok hitelességét a csapattagok ellenőrzik. A valótlan adatokat tartalmazó beírólapot vezető versenyző kizárásra kerül!
  Befejezéskor minden beirólapnak olvashatónak és teljesen kitöltöttnek kell lennie. A beírónak és a versenyzőnek alá kell írnia. Az aláírások után a beíró és a versenyző nem változtathat a beírólapokon.
  A beírólapokat a csoportvezető a célok lelövését követően, az indulási helyhez történő visszaérkezéskor azonnal odaviszi a versenyirodához, és hiánytalanul leadja azokat.
  A hiányosan, vagy olvashatatlanul kitöltött beírólapokat a szervezők nem kötelesek elfogadni, ebben az esetben a versenyző pontszámai nem kerülnek értékelésre!

  8., Szétlövés

  Amennyiben a versenysorozat végén pontegyenlőség alakul ki, a jobbik helyezést az a versenyző éri el, akinek az értékelt fordulókon lőtt összpontszáma magasabb. Ha ez egyenlő, akkor az utolsó fordulón lőtt kevesebb nulla találattal rendelkezőé az elsőbbség, ha ez is megegyezik, akkor a szétlövés dönt.
  A szétlövés során a szervezők jelöletlen távra 1db, azaz egy darab 3D célt állítanak, az adott kategóriára vonatkozó lőtáv betartása mellett. A szétlövést végző versenyzők egymás mellől, egyszerre adják le a lövéseiket a kihelyezett célra. A lövéseket addig folytatják, míg az egyik versenyzőnek nagyobb pontértékű találata nem lesz.
  Az a versenyző nyer, aki előbb ér el érvényes nagyobb pontértékű találatot.

  9., Egyéb rendelkezések

  Bárki megsérti a fentebbi szabályokat kizárandó az adott versenyfordulóból, és a nevezési díja nem kerül visszafizetésre. A kizárt versenyzőnek lehetősége van a „Bükk Kupa” további versenyfordulóin részt venni.
  Távcsövek és a találati zónákat jelző képecskék használata megengedett. A távcsövekben nem lehet skála vagy egyéb, távolságbecslésre felhasználható jelölés.
  Távolságmérés bármilyen módszerrel tilos! A távolságot puszta szemmel kell megbecsülni. Abban az esetben, ha egy versenyző távolságmérőt használ a verseny ideje alatt, még akkor is, ha a lövés után teszi ezt, úgy a versenyző egész csapata kizárásra kerül!
  Nyilvánvaló technikai hiba esetén a versenyző adhat le „technikai” lövést a célra, de ezt csak abban az esetben teheti meg, ha már a csapat minden tagja lőtt, és az értékelés is megtörtént. Minden egyéb esetben, amennyiben egy célra a versenyző több nyílvesszőt lő a megengedettnél, úgy a versenyző egész csapata kizárásra kerül!
  Az íjat vessző nélkül kihúzni és célra tartani tilos!
  Alkohol fogyasztása a verseny előtt és a verseny ideje alatt tilos!
  A versenyzők a versenyfordulók során óvást nyújthatnak be a szervezőkhöz, melynek elbírálása a szervezők feladata és jogosultsága. Ez okból a beírólapok a „Bükk Kupa” utolsó fordulójáig megőrzésre kerülnek a szervezőknél.

 • алмазная резка almbur.com.ua
 • алмазное сверление www.stenorez.com.ua